Kiropraktik

Vad är Kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Sedan har den utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet. Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär, både ortopediska och neurologiska undersökningar såväl som palpation (känna för hand).

Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering).